مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱مقایسه تطبیقی راهکارهای کاهنده دما در پوسته هموستاتیککتایون تقی زاده آذری، محمد رضا متینی، محمد زارعماهنامه علمی - پژوهشی مهندسی مکانیک مدرس1398
۲ساختارهای انعطاف پذیر؛ راهکاری در جهت کاهش معضلات عملکردی پوسته های متحرککتایون تقی زاده آذری، محمد رضا متینی، الناز کاکوئینشریه علمی-پژوهشی هنرهای زیبا (معماری و شهرسازی)1398
۳بهره گیری از الگوهای طبیعت برای طراحی ساختار های تغییرپذیر خم شو در معماریمحمد رضا متینینشریه علمی-پژوهشی هنرهای زیبا (معماری و شهرسازی)1394
۴پوشش های سبک برای حیاط مرکزی ابنیه ی تاریخی ایران؛ نقد وضع موجود و ارائه الگوهای پیشنهادیمحمد رضا متینینشریه علمی-پژوهشی هنرهای زیبا (معماری و شهرسازی)1393
۵Innovative Architectural Constructions Inspired by Natural Aggregate SystemsFarzaneh Eskandari, Mohammad Reza Matini & Mehrzad EsmaeiliJournal of The Institution of Engineers (India): Series A2020
۶A 3D approach to reconstitution of the adobe citadel of Bam after earthquake: a complementary interpretation of architectural heritage knowledge, aerial photogrammetry, and heterogeneous dataMatini, M.R., Andaroodi, E., Ono, K.International Journal of Architectural Heritage (INT J ARCHIT HERIT)2018
۷Design of a curved-line bending mechanism inspired by skin wrinkles for elastic–kinetic structures in architectureMohammad Reza Matini and Ramtin HaghnazarInternational Journal of Space Structures2018
۸Hyperbolic Paraboloid (HP) Pantographic Structure with Liner ScissorsOsmani, A., Matini, M.R., Shahbazi, Y., Golabi, H.Journal of Architecture. Civil Engineering. Environment (ACEE)2017
۹Rigid-Cover Pantographic Structures with Variable Moduli.Osmani, A., Matini, M.R., Shahbazi, Y., Afshari, S(Caspian Journal of Applied Sciences Research (CJASR2015
۱۰3DCG reconstitution and virtual reality of UNESCO world heritage in danger: the Citadel of BamOno, K., Andaroodi, E., Einifar, A., Abe, N., Matini, M. R., Bouet, O., Chopin F., Kawai, T., Kitamoto, A., Ito, A., Mokhtari, E., Einifar, S., Beheshti, S. M., AdleProgress in Informatics2008
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.