حسین خسروی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی طراحی شهریهیات علمیپیمانیتمام وقت۱