محمدرضا حسنائی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی تصویر متحرک(انیمیشن)هیات علمیقطعیتمام وقت۲۱