مهسا فلاح نیا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی علم و فناوری معماریهیات علمیپیمانیتمام وقت۴