نمایش ۱۴۵ تا ۱۵۱ مورد از کل ۱۵۱ مورد.
جواد

جواد نوبهار

کارشناسی ارشد
هنرهای تجسمی
جواد نوبهار
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/nobahar/fa

سمیه

سمیه نوغانی بهمبری

دکتری
حفاظت و مرمت
سمیه نوغانی بهمبری
استادیار دکتری
- حفاظت و مرمت

http://faculty.art.ac.ir/noghani/fa

هانیه

هانیه نیکخواه

دکتری
حفاظت و مرمت
هانیه نیکخواه
استادیار دکتری
- حفاظت و مرمت

http://faculty.art.ac.ir/nikkhah/fa

مجید

مجید نیکویی

کارشناسی ارشد
هنرهای کاربردی
مجید نیکویی
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/nikoei/fa

سیدمحسن

سیدمحسن هاشمی

دکتری
سینما و تئاتر
سیدمحسن هاشمی
دانشیار دکتری
۰۲۱۸۸۳۰۰۶۶۶ سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/hashemi/fa

هانیه هودسنی

دکتری
معماری و شهرسازی
هانیه هودسنی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/houdsony/fa

آزاده

آزاده یوسفی

کارشناسی ارشد
هنرهای کاربردی
آزاده یوسفی
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/yousefi/fa