نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۱۵۱ مورد.
علیرضا

علیرضا شیخی

دکتری
هنرهای کاربردی
علیرضا شیخی
استادیار دکتری
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/sheikhi/fa

رضوان

رضوان صادق زاده

کارشناسی ارشد
هنرهای تجسمی
رضوان صادق زاده
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/sadeghzadeh/fa

خدایار صادقی

دکتری
هنرهای تجسمی
خدایار صادقی
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/sadeghi/fa

مجید

مجید صالحی

دکتری
گروه معارف اسلامی
مجید صالحی
دانشیار دکتری
- گروه معارف اسلامی

http://faculty.art.ac.ir/majidsalehi/fa

سودابه صالحی

دکتری
هنرهای تجسمی
سودابه صالحی
دانشیار دکتری
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/salehi/fa

علیرضا صیاد

دکتری
سینما و تئاتر
علیرضا صیاد
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/sayyad/fa

نوشین

نوشین ضیاء شهابی

کارشناسی ارشد
معماری و شهرسازی
نوشین ضیاء شهابی
مربی کارشناسی ارشد
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/ziashahabi/fa

فائزه طاهری

دکتری
هنرهای تجسمی
فائزه طاهری
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/taheri/fa

شهاب الدین

شهاب الدین عادل

دکتری
سینما و تئاتر
شهاب الدین عادل
دانشیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/adel/fa

علی

علی عبدی

کارشناسی ارشد
هنرهای تجسمی
علی عبدی
مربی کارشناسی ارشد
۰۲۱۲۲۹۴۰۸۵۴ هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/abdi/fa

جمال

جمال عرب زاده

دکتری
هنرهای تجسمی
جمال عرب زاده
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/arabzadeh/fa

حمید

حمید عسکری رابری

دکتری
موسیقی
حمید عسکری رابری
استادیار دکتری
- موسیقی

http://faculty.art.ac.ir/askari/fa

علی اکبر

علی اکبر علی زاد شیرجو پشت

کارشناسی ارشد
سینما و تئاتر
علی اکبر علی زاد شیرجو پشت
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/alizad/fa

معصومه

معصومه علی نژاد باروق

کارشناسی ارشد
سینما و تئاتر
معصومه علی نژاد باروق
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/alinezhad/fa

مسعود

مسعود علیا

دکتری
علوم نظری و مطالعات عالی هنر
مسعود علیا
استادیار دکتری
- علوم نظری و مطالعات عالی هنر

http://faculty.art.ac.ir/olia/fa

علی فانی سالک

کارشناسی ارشد
هنرهای کاربردی
علی فانی سالک
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/fanisalek/fa

ایمان

ایمان فخر

کارشناسی ارشد
موسیقی
ایمان فخر
مربی کارشناسی ارشد
- موسیقی

http://faculty.art.ac.ir/fakhr/fa

مریم فراهانی

معماری و شهرسازی
مریم فراهانی
استادیار -
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/farahani/fa