نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۱۵۱ مورد.
حسین

حسین خسروی

دکتری
معماری و شهرسازی
حسین خسروی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/khosravi/fa

سارا

سارا خلیلی

کارشناسی ارشد
سینما و تئاتر
سارا خلیلی
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/khalili/fa

سعید خودداری نائینی

دکتری
حفاظت و مرمت
سعید خودداری نائینی
استادیار دکتری
- حفاظت و مرمت

http://faculty.art.ac.ir/khoddari/fa

محمدرضا

محمدرضا خیرالهی

کارشناسی ارشد
هنرهای کاربردی
محمدرضا خیرالهی
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/kheirollahi/fa

ایرج

ایرج داداشی

دکتری
علوم نظری و مطالعات عالی هنر
ایرج داداشی
استادیار دکتری
- علوم نظری و مطالعات عالی هنر

http://faculty.art.ac.ir/dadashi/fa

اکبر

اکبر دبستانی رفسنجانی

کارشناسی ارشد
معماری و شهرسازی
اکبر دبستانی رفسنجانی
مربی کارشناسی ارشد
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/dabestani/fa

امیرمحمد دهستانی

کارشناسی ارشد
سینما و تئاتر
امیرمحمد دهستانی
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/dehestani/fa

حمیدرضا

حمیدرضا دیبازر

کارشناسی ارشد
موسیقی
حمیدرضا دیبازر
مربی کارشناسی ارشد
- موسیقی

http://faculty.art.ac.ir/dibazar/fa

سید احسان

سید احسان ذبیحی فر

کارشناسی ارشد
موسیقی
سید احسان ذبیحی فر
مربی کارشناسی ارشد
- موسیقی

http://faculty.art.ac.ir/zabihifar/fa

علیرضا رازقی

دکتری
حفاظت و مرمت
علیرضا رازقی
استادیار دکتری
- حفاظت و مرمت

http://faculty.art.ac.ir/razeghi/fa

هادی ربیعی

علوم نظری و مطالعات عالی هنر
هادی ربیعی
استادیار -
- علوم نظری و مطالعات عالی هنر

http://faculty.art.ac.ir/rabiei/fa

محمدرضا

محمدرضا رحیم زاده

دکتری
معماری و شهرسازی
محمدرضا رحیم زاده
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/rahimzadeh/fa

محمد

محمد رزاقی

دکتری
هنرهای کاربردی
محمد رزاقی
دانشیار دکتری
۶۶۴۶۳۱۹۳ هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/razzaghi/fa

داوود

داوود رنجبران

حوزوی
گروه معارف اسلامی
داوود رنجبران
دانشیار حوزوی
- گروه معارف اسلامی

http://faculty.art.ac.ir/ranjbaran/fa

سیدعلی

سیدعلی روحانی

دکتری
سینما و تئاتر
سیدعلی روحانی
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/rohani/fa

علی

علی زمانی فرد

دکتری
حفاظت و مرمت
علی زمانی فرد
استادیار دکتری
- حفاظت و مرمت

http://faculty.art.ac.ir/zamanifard/fa

فائزه زمانیان

دکتری
گروه دروس عمومی
فائزه زمانیان
استادیار دکتری
- گروه دروس عمومی

http://faculty.art.ac.ir/zamanian/fa

سیدعلیرضا

سیدعلیرضا س _ گلپایگانی

کارشناسی ارشد
سینما و تئاتر
سیدعلیرضا س _ گلپایگانی
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/golpayegani/fa