نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۱۵۱ مورد.
علیرضا

علیرضا پورشبانان

دکتری
گروه دروس عمومی
علیرضا پورشبانان
استادیار دکتری
- گروه دروس عمومی

http://faculty.art.ac.ir/pourshabanan/fa

احمد

احمد تندی

دکتری
هنرهای کاربردی
احمد تندی
استادیار دکتری
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/tondi/fa

رسول

رسول جلیلی

کارشناسی ارشد
هنرهای کاربردی
رسول جلیلی
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/jalili/fa

لیلا

لیلا جوینده

کارشناسی ارشد
هنرهای تجسمی
لیلا جوینده
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/jouyandeh/fa

فریده حاجیانی

دکتری
هنرهای کاربردی
فریده حاجیانی
استادیار دکتری
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/hajiani/fa

شهرام

شهرام حبیب اله زرگر

کارشناسی ارشد
سینما و تئاتر
شهرام حبیب اله زرگر
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/zargar/fa

میترا

میترا حبیبی

دکتری
معماری و شهرسازی
میترا حبیبی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/habibi/fa

شهریار حبیبی

معماری و شهرسازی
شهریار حبیبی
استادیار -
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/shahriyarhabibi/fa

خشایار

خشایار حجتی امامی

دکتری
هنرهای کاربردی
خشایار حجتی امامی
استادیار دکتری
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/hojatiemami/fa

محمدرضا

محمدرضا حسنائی

دکتری
سینما و تئاتر
محمدرضا حسنائی
دانشیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/hosnaee/fa

سید بهشید

سید بهشید حسینی

دکتری
معماری و شهرسازی
سید بهشید حسینی
استاد دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/hosseini/fa

فاطمه

فاطمه حسینی شکیب

دکتری
سینما و تئاتر
فاطمه حسینی شکیب
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/hosseinishakib/fa

غلامرضا

غلامرضا حقیقت نائینی

دکتری
معماری و شهرسازی
غلامرضا حقیقت نائینی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/haghighat/fa

علیرضا حیدرزاده

گروه معارف اسلامی
علیرضا حیدرزاده
استادیار -
- گروه معارف اسلامی

http://faculty.art.ac.ir/heydarzadeh/fa

علی اکبر

علی اکبر حیدری

دکتری
معماری و شهرسازی
علی اکبر حیدری
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/heidari/fa

رضا

رضا خدادادی

دکترای تخصصی
هنرهای تجسمی
رضا خدادادی
استادیار دکترای تخصصی
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/khodadadi/fa

محمد

محمد خدادادی مترجم زاده

دکتری
هنرهای تجسمی