نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۱۵۴ مورد.
حامد

حامد اکرمی

مربی
سینما و تئاتر
حامد اکرمی
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/akrami/fa

صابر

صابر امامی

دانشیار
گروه دروس عمومی
صابر امامی
دانشیار دکتری
- گروه دروس عمومی

http://faculty.art.ac.ir/emami/fa

ندا امیرعلایی

استادیار
گروه دروس عمومی
ندا امیرعلایی
استادیار دکتری
- گروه دروس عمومی

http://faculty.art.ac.ir/amiralaei/fa

نادیه

نادیه ایمانی

دانشیار
معماری و شهرسازی
نادیه ایمانی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/imani/fa

ذبیح اله

ذبیح اله باقری

مربی
گروه معارف اسلامی
ذبیح اله باقری
مربی حوزوی
- گروه معارف اسلامی

http://faculty.art.ac.ir/bagheri/fa

محمود

محمود بالانده

مربی
موسیقی
محمود بالانده
مربی کارشناسی ارشد
- موسیقی

http://faculty.art.ac.ir/balandeh/fa

حمیدرضا بختیاری فرد

استادیار
هنرهای کاربردی
حمیدرضا بختیاری فرد
استادیار دکتری
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/bakhtiarifard/fa

نیلوفر بدری کوهی

مربی
موسیقی
نیلوفر بدری کوهی
مربی کارشناسی ارشد
- موسیقی

http://faculty.art.ac.ir/badrikohi/fa

ناصر

ناصر برک پور

استاد
معماری و شهرسازی
ناصر برک پور
استاد دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/barakpoor/fa

بهنود

بهنود برمایه ور

استادیار
معماری و شهرسازی
بهنود برمایه ور
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/barmayehvar/fa

مونس بسکابادی

استادیار
هنرهای تجسمی
مونس بسکابادی
استادیار -
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/boskabady/fa

اسماعیل

اسماعیل بنی اردلان

دانشیار
علوم نظری و مطالعات عالی هنر
اسماعیل بنی اردلان
دانشیار دکتری
- علوم نظری و مطالعات عالی هنر

http://faculty.art.ac.ir/baniardalan/fa

زهره

زهره بهروزی نیا

مربی
سینما و تئاتر
زهره بهروزی نیا
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/behrouzinia/fa

علی بوذری

استادیار
هنرهای تجسمی
علی بوذری
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/boozari/fa

پروین

پروین پرتوی

استاد
معماری و شهرسازی
پروین پرتوی
استاد دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/partovi/fa

هادی

هادی پندار

استادیار
معماری و شهرسازی
هادی پندار
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/pendar/fa

علیرضا

علیرضا پورشبانان

استادیار
گروه دروس عمومی
علیرضا پورشبانان
استادیار دکتری
- گروه دروس عمومی

http://faculty.art.ac.ir/pourshabanan/fa