نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۱۵۴ مورد.

مریم فراهانی

استادیار
معماری و شهرسازی
مریم فراهانی
استادیار -
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/farahani/fa

علی حسین

علی حسین فرخی

استادیار
سینما و تئاتر
علی حسین فرخی
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/farokhi/fa

آزاده

آزاده فرزادپور

مربی
معماری و شهرسازی
آزاده فرزادپور
مربی کارشناسی ارشد
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/farzadpour/fa

مهسا

مهسا فلاح نیا

استادیار
معماری و شهرسازی
مهسا فلاح نیا
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/fallahnia/fa

رضا فلسفی

استادیار
معماری و شهرسازی
رضا فلسفی
استادیار -
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/rezafalsafi/fa

ریما

ریما فیاض

دانشیار
معماری و شهرسازی
ریما فیاض
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/fayaz/fa

فریبا

فریبا قرائی فتح آبادی

دانشیار
معماری و شهرسازی
فریبا قرائی فتح آبادی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/gharaei/fa

محمود

محمود کارگر

مربی
هنرهای کاربردی
محمود کارگر
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/kargar/fa

سمانه

سمانه کاکاوند

استادیار
هنرهای کاربردی
سمانه کاکاوند
استادیار دکتری
- هنرهای کاربردی

http://faculty.art.ac.ir/kakavand/fa

بهنام

بهنام کامرانی

استادیار
هنرهای تجسمی
بهنام کامرانی
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/kamrani/fa

مهرداد

مهرداد کشتی آرا

مربی
هنرهای تجسمی
مهرداد کشتی آرا
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/kashtiara/fa

مریم

مریم کهوند

استادیار
هنرهای تجسمی
مریم کهوند
استادیار دکتری
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/kahvand/fa

لیلا

لیلا کوکبی

استادیار
معماری و شهرسازی
لیلا کوکبی
استادیار دکترای تخصصی
۶۶۷۲۲۷۴۰ معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/kowkabi/fa

Google Scholar Scopus Eprint ORCID
مصطفی

مصطفی کیانی هاشمی اصفهانی

دانشیار
معماری و شهرسازی
مصطفی کیانی هاشمی اصفهانی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/kiani/fa

گلناز گلشن

مربی
سینما و تئاتر
گلناز گلشن
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/golshan/fa

علی اصغر

علی اصغر گلناری

مربی
هنرهای تجسمی
علی اصغر گلناری
مربی کارشناسی ارشد
- هنرهای تجسمی

http://faculty.art.ac.ir/golnari/fa

فرهاد لیلوی

استادیار
معماری و شهرسازی
فرهاد لیلوی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/laylavi/fa

محمدرضا

محمدرضا متینی

استادیار
معماری و شهرسازی
محمدرضا متینی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/matini/fa

Google Scholar