فیلتر شده بر اساس : معماری و شهرسازی
نمایش ۳۷ تا ۳۹ مورد از کل ۳۹ مورد.
آرزو

آرزو منشی زاده

استادیار
معماری و شهرسازی - مهندسی معماری
آرزو منشی زاده
استادیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی - مهندسی معماری

http://faculty.art.ac.ir/monshizadeh/fa

Google Scholar
مجتبی

مجتبی مهدوی نیا

استادیار
معماری و شهرسازی - فناوری معماری
مجتبی مهدوی نیا
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - فناوری معماری

http://faculty.art.ac.ir/mahdavinia/fa

هانیه هودسنی

استادیار
معماری و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری
هانیه هودسنی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی - برنامه‌ریزی شهری

http://faculty.art.ac.ir/houdsony/fa