فیلتر شده بر اساس : معماری و شهرسازی
نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۳۶ مورد.

مریم فراهانی

استادیار
معماری و شهرسازی
مریم فراهانی
استادیار -
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/farahani/fa

آزاده

آزاده فرزادپور

مربی
معماری و شهرسازی
آزاده فرزادپور
مربی کارشناسی ارشد
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/farzadpour/fa

مهسا

مهسا فلاح نیا

استادیار
معماری و شهرسازی
مهسا فلاح نیا
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/fallahnia/fa

رضا فلسفی

استادیار
معماری و شهرسازی
رضا فلسفی
استادیار -
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/rezafalsafi/fa

ریما

ریما فیاض

دانشیار
معماری و شهرسازی
ریما فیاض
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/fayaz/fa

فریبا

فریبا قرائی فتح آبادی

دانشیار
معماری و شهرسازی
فریبا قرائی فتح آبادی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/gharaei/fa

لیلا

لیلا کوکبی

استادیار
معماری و شهرسازی
لیلا کوکبی
استادیار دکترای تخصصی
۶۶۷۲۲۷۴۰ معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/kowkabi/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس ایپرینت ارکید
مصطفی

مصطفی کیانی هاشمی اصفهانی

دانشیار
معماری و شهرسازی
مصطفی کیانی هاشمی اصفهانی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/kiani/fa

فرهاد لیلوی

استادیار
معماری و شهرسازی
فرهاد لیلوی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/laylavi/fa

محمدرضا

محمدرضا متینی

استادیار
معماری و شهرسازی
محمدرضا متینی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/matini/fa

گوگل اسکالر
مریم

مریم محمدی

دانشیار
معماری و شهرسازی
مریم محمدی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/mohammadi/fa

ئه سرین

ئه سرین محمودپور

استادیار
معماری و شهرسازی
ئه سرین محمودپور
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/mahmoudpour/fa

گوگل اسکالر
محمدحسین

محمدحسین محمودی ساری

استادیار
معماری و شهرسازی
محمدحسین محمودی ساری
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/mahmoudi/fa

علیرضا

علیرضا مستغنی

دانشیار
معماری و شهرسازی
علیرضا مستغنی
دانشیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/mostaghni/fa

گوگل اسکالر ارکید
منوچهر

منوچهر معظمی

استادیار
معماری و شهرسازی
منوچهر معظمی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/moazzemi/fa

آرزو

آرزو منشی زاده

استادیار
معماری و شهرسازی
آرزو منشی زاده
استادیار دکترای تخصصی
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/monshizadeh/fa

گوگل اسکالر
مجتبی

مجتبی مهدوی نیا

استادیار
معماری و شهرسازی
مجتبی مهدوی نیا
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/mahdavinia/fa

هانیه هودسنی

استادیار
معماری و شهرسازی
هانیه هودسنی
استادیار دکتری
- معماری و شهرسازی

http://faculty.art.ac.ir/houdsony/fa