فیلتر شده بر اساس : سینما و تئاتر
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۱ مورد.

حبیب احمدزاده

استادیار
سینما و تئاتر
حبیب احمدزاده
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/ahmadzadeh/fa

شهاب

شهاب اسفندیاری

استادیار
سینما و تئاتر
شهاب اسفندیاری
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/esfandiary/fa

غزل

غزل اسکندرنژاد

استادیار
سینما و تئاتر
غزل اسکندرنژاد
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/eskandarnejad/fa

داریوش

داریوش اسماعیلی

مربی
سینما و تئاتر
داریوش اسماعیلی
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/esmaeili/fa

حمیدرضا

حمیدرضا افشار

دانشیار
سینما و تئاتر
حمیدرضا افشار
دانشیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/afshar/fa

حامد

حامد اکرمی

مربی
سینما و تئاتر
حامد اکرمی
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/akrami/fa

زهره

زهره بهروزی نیا

مربی
سینما و تئاتر
زهره بهروزی نیا
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/behrouzinia/fa

بهرام جلالی پور

استادیار
سینما و تئاتر
بهرام جلالی پور
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/jalalipour/fa

شهرام

شهرام حبیب اله زرگر

مربی
سینما و تئاتر
شهرام حبیب اله زرگر
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/zargar/fa

محمدرضا

محمدرضا حسنائی

استاد
سینما و تئاتر
محمدرضا حسنائی
استاد دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/hosnaee/fa

فاطمه

فاطمه حسینی شکیب

استادیار
سینما و تئاتر
فاطمه حسینی شکیب
استادیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/hosseinishakib/fa

سارا

سارا خلیلی

مربی
سینما و تئاتر
سارا خلیلی
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/khalili/fa

امیرمحمد دهستانی

مربی
سینما و تئاتر
امیرمحمد دهستانی
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/dehestani/fa

سیدعلی

سیدعلی روحانی

دانشیار
سینما و تئاتر
سیدعلی روحانی
دانشیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/rohani/fa

سیدعلیرضا

سیدعلیرضا س _ گلپایگانی

مربی
سینما و تئاتر
سیدعلیرضا س _ گلپایگانی
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/golpayegani/fa

کامران(علی)

کامران(علی) سپهران

دانشیار
سینما و تئاتر
کامران(علی) سپهران
دانشیار دکتری
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/sepehran/fa

سجاد ستوده

مربی
سینما و تئاتر
سجاد ستوده
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/sotoudeh/fa

مسعود

مسعود سفلایی شهر بابک

مربی
سینما و تئاتر
مسعود سفلایی شهر بابک
مربی کارشناسی ارشد
- سینما و تئاتر

http://faculty.art.ac.ir/soflaei/fa