نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۵۱ مورد.

مهدی آرمندنیا

دکتری
گروه دروس عمومی
مهدی آرمندنیا
استادیار دکتری
گروه دروس عمومی
-

http://faculty.art.ac.ir/armandnia/fa

پویان

پویان آزاده

موسیقی
پویان آزاده
استادیار -
موسیقی
-

http://faculty.art.ac.ir/azadeh/fa

محمدحسن اثباتی

کارشناسی ارشد
هنرهای کاربردی
محمدحسن اثباتی
مربی کارشناسی ارشد
هنرهای کاربردی
-

http://faculty.art.ac.ir/esbati/fa

حبیب احمدزاده

دکتری
سینما و تئاتر
حبیب احمدزاده
استادیار دکتری
سینما و تئاتر
-

http://faculty.art.ac.ir/ahmadzadeh/fa

زهرا

زهرا احمدی

دکتری
هنرهای کاربردی
زهرا احمدی
استادیار دکتری
هنرهای کاربردی
-

http://faculty.art.ac.ir/ahmadi/fa

بیژن اربابی

دکتری
هنرهای کاربردی
بیژن اربابی
استادیار دکتری
هنرهای کاربردی
-

http://faculty.art.ac.ir/arbabi/fa

محمود

محمود ارژمند

دکتری
معماری و شهرسازی
محمود ارژمند
استادیار دکتری
معماری و شهرسازی
-

http://faculty.art.ac.ir/arzhmand/fa

شهاب

شهاب اسفندیاری

دکتری
سینما و تئاتر
شهاب اسفندیاری
استادیار دکتری
سینما و تئاتر
-

http://faculty.art.ac.ir/esfandiary/fa

غزل

غزل اسکندرنژاد

دکتری
سینما و تئاتر
غزل اسکندرنژاد
استادیار دکتری
سینما و تئاتر
-

http://faculty.art.ac.ir/eskandarnejad/fa

ایرج

ایرج اسکندری

دکتری
هنرهای تجسمی
ایرج اسکندری
استادیار دکتری
هنرهای تجسمی
-

http://faculty.art.ac.ir/eskandari/fa

داریوش

داریوش اسماعیلی

کارشناسی ارشد
سینما و تئاتر
داریوش اسماعیلی
مربی کارشناسی ارشد
سینما و تئاتر
-

http://faculty.art.ac.ir/esmaeili/fa

علیرضا

علیرضا اصفهانی زاده

دکتری
هنرهای تجسمی
علیرضا اصفهانی زاده
استادیار دکتری
هنرهای تجسمی
-

http://faculty.art.ac.ir/esfahanizadeh/fa

مهدی

مهدی اصل فلاح

کارشناسی ارشد
هنرهای کاربردی
مهدی اصل فلاح
مربی کارشناسی ارشد
هنرهای کاربردی
-

http://faculty.art.ac.ir/aslefallah/fa

عباس افتخاری

هنرهای کاربردی
عباس افتخاری
مربی -
هنرهای کاربردی
-

http://faculty.art.ac.ir/eftekhari/fa

حمیدرضا

حمیدرضا افشار

دکتری
سینما و تئاتر
حمیدرضا افشار
دانشیار دکتری
سینما و تئاتر
-

http://faculty.art.ac.ir/afshar/fa

کامران

کامران افشار مهاجر

دکتری
هنرهای تجسمی
کامران افشار مهاجر
دانشیار دکتری
هنرهای تجسمی
-

http://faculty.art.ac.ir/afsharmohajer/fa