نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۳۹ مورد.

مهدی آرمندنیا

دکتری
گروه دروس عمومی
مهدی آرمندنیا
استادیار دکتری
armandnia@art.ac.ir گروه دروس عمومی
-

http://faculty.art.ac.ir/armandnia/fa

محمدرضا

محمدرضا آزاده فر

دکتری
دانشکده موسیقی
محمدرضا آزاده فر
دانشیار دکتری
azadehfar@art.ac.ir دانشکده موسیقی
-

http://faculty.art.ac.ir/azadehfar/fa

محمدحسن اثباتی

کارشناسی ارشد
دانشکده هنرهای کاربردی
محمدحسن اثباتی
مربی کارشناسی ارشد
esbati@art.ac.ir دانشکده هنرهای کاربردی
-

http://faculty.art.ac.ir/esbati/fa

حبیب احمدزاده

دکتری
دانشکده سینما و تئاتر
حبیب احمدزاده
استادیار دکتری
ahmadzadeh@art.ac.ir دانشکده سینما و تئاتر
-

http://faculty.art.ac.ir/ahmadzadeh/fa

زهرا

زهرا احمدی

دکتری
دانشکده هنرهای کاربردی
زهرا احمدی
استادیار دکتری
ahmadi@art.ac.ir دانشکده هنرهای کاربردی
-

http://faculty.art.ac.ir/ahmadi/fa

بیژن اربابی

دکتری
دانشکده هنرهای کاربردی
بیژن اربابی
استادیار دکتری
b.arbabi@art.ac.ir دانشکده هنرهای کاربردی
-

http://faculty.art.ac.ir/arbabi/fa

محمود

محمود ارژمند

دکتری
دانشکده معماری و شهرسازی
محمود ارژمند
استادیار دکتری
arzhmand@art.ac.ir دانشکده معماری و شهرسازی
-

http://faculty.art.ac.ir/arzhmand/fa

شهاب اسفندیاری

دکتری
دانشکده سینما و تئاتر
شهاب اسفندیاری
استادیار دکتری
s.esfandiary@art.ac.ir دانشکده سینما و تئاتر
-

http://faculty.art.ac.ir/esfandiary/fa

ایرج اسکندری

دکتری
دانشکده هنرهای تجسمی
ایرج اسکندری
استادیار دکتری
eskandari@art.ac.ir دانشکده هنرهای تجسمی
-

http://faculty.art.ac.ir/eskandari/fa

داریوش اسماعیلی

کارشناسی ارشد
دانشکده سینما و تئاتر
داریوش اسماعیلی
مربی کارشناسی ارشد
esmaeili@art.ac.ir دانشکده سینما و تئاتر
-

http://faculty.art.ac.ir/esmaeili/fa

علیرضا اصفهانی زاده

دکتری
دانشکده هنرهای تجسمی
علیرضا اصفهانی زاده
استادیار دکتری
esfahanizadeh@art.ac.ir دانشکده هنرهای تجسمی
-

http://faculty.art.ac.ir/esfahanizadeh/fa

مهدی

مهدی اصل فلاح

کارشناسی ارشد
دانشکده هنرهای کاربردی
مهدی اصل فلاح
مربی کارشناسی ارشد
m.fallah@art.ac.ir دانشکده هنرهای کاربردی
-

http://faculty.art.ac.ir/aslefallah/fa

عباس افتخاری

دانشکده هنرهای کاربردی
عباس افتخاری
مربی -
a.eftekhari@art.ac.ir دانشکده هنرهای کاربردی
-

http://faculty.art.ac.ir/eftekhari/fa

حمیدرضا

حمیدرضا افشار

دکتری
دانشکده سینما و تئاتر
حمیدرضا افشار
دانشیار دکتری
h.r.afshar@art.ac.ir دانشکده سینما و تئاتر
-

http://faculty.art.ac.ir/afshar/fa

کامران افشار مهاجر

دکتری
دانشکده هنرهای تجسمی
کامران افشار مهاجر
دانشیار دکتری
afshar@art.ac.ir دانشکده هنرهای تجسمی
-

http://faculty.art.ac.ir/afsharmohajer/fa

حامد

حامد اکرمی

کارشناسی ارشد
دانشکده سینما و تئاتر
حامد اکرمی
مربی کارشناسی ارشد
h.akrami@art.ac.ir دانشکده سینما و تئاتر
-

http://faculty.art.ac.ir/akrami/fa

اتابک الیاسی

کارشناسی ارشد
دانشکده موسیقی
اتابک الیاسی
مربی کارشناسی ارشد
elyasi@art.ac.ir دانشکده موسیقی
-

http://faculty.art.ac.ir/elyasi/fa

صابر امامی

دکتری
گروه دروس عمومی
صابر امامی
دانشیار دکتری
emami@art.ac.ir گروه دروس عمومی
-

http://faculty.art.ac.ir/emami/fa