اکبر دبستانی رفسنجانی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه آموزشی معماری داخلیهیات علمیپیمانیتمام وقت۳